POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO WA PK
STRUKTURA
PRACOWNICY DLA STUDENTÓW STUDIA PODYPLOMOWE NAUKA OFERTA DLA PRZEMYSLU AKTUALNOSCI KONTAKT

 

 

 

 

OFERTA PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH I PROFESJONALNYCH

w zakresie architektury i budownictwa:

- projekty urbanistyczno – architektoniczne
- projektowanie obiektów w technologii BIM i CAD
- stosowanie metod numerycznych w projektowaniu architektonicznym
- tworzenie dokumentacji technicznej BIM na podstawie plików CAD lub dokumentacji papierowej
- analizę rozwiązań przestrzennych i komunikacyjnych w oparciu o teorię Space Syntax
- wykonanie makiet komputerowych i optymalizacji do wydruku 3D
- tworzenie modeli 3D na podstawie informacji źródłowych
- analizę deformacji geometrii obiektów historycznych
- inwentaryzację obiektów w technologii BIM/Flexijet + ArchiCAD/
- prezentacje multimedialne obiektów budowlanych do celów marketingowych
- wysokiej jakości wizualizacje architektoniczno-urbanistyczne
- szkolenia i kursy komputerowe obejmujące projektowanie parametryczne w zakresie BIM
- ekspertyzy wad projektowych budynków
- ekspertyzy wad wykonawczych budynków
- badanie mostków cieplnych kamerą termowizyjną
- ocena prawidłowości wykonania projektów budowlanych w różnych fazach dokumentacji
- opinie techniczne rozwiązań budowlanych wszelkiego typu obiektów budowlanych
- świadectwa energetyczne i charakterystyka energetyczna budynków istniejących
- certyfikacja energetyczna Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
- współpraca przy przygotowywaniu wniosków o granty dotyczące eksperymentalnych przedsięwzięć budowlanych związanych z badaniami

w zakresie konstrukcji budowlanych:

- stosowanie metod numerycznych w projektowaniu konstrukcyjnym.
- projektowanie architektoniczno-budowlane obiektów z zastosowaniem nowatorskich systemów konstrukcyjnych
- projektowanie innowacyjnych systemów konstrukcyjnych przekryć dachowych o różnorodnych kształtach powierzchni dachu zarówno dla obiektów o zróżnicowanym przeznaczeniu funkcjonalnym jak i dla małych oraz dużych rozpiętości konstrukcji nośnej.
- projektowanie innowacyjnych systemów konstrukcyjnych budynków wielokondygnacyjnych łącznie z nowatorskimi systemami fundamentowania umożliwiającymi ich bezpieczne wznoszenie na gruntach o niewielkiej nośności, na terenach szkód górniczych oraz na innych obszarach aktywnych sejsmicznie.
- ekspertyzy i opinie konstrukcyjne dotyczące stanu technicznego wszelkich obiektów budowlanych
- ekspertyzy i opinie sądowe dotyczące konstrukcji obiektów budowlanych
- projekty wzmocnień i zabezpieczeń uszkodzonych obiektów
- weryfikacja projektów konstrukcyjnych
- sporządzenie wytycznych konstrukcyjnych do programów rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i obiektów znajdujących się na danym terenie

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
wszelkie prawa zastrzeżone - Instytut Projektowania Budowlanego 2017