POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO WA PK
STRUKTURA
PRACOWNICY DLA STUDENTÓW STUDIA PODYPLOMOWE NAUKA OFERTA DLA PRZEMYSLU AKTUALNOSCI KONTAKT

 

: : Konsultajce

: : Karta przedmiotu

: : Prezentacja

 

 

Zakończyliśmy sesję poprawkową.

Uzupełnienia będą możliwe po zdobyciu warunku krókoterminowego w środy w godz. 15-17 u dr. Ł.Wesołowskiego. Wszystkie zaległości należy uzupełnić do końca X.2017 (lub do indywidualnego terminu wyznaczonego w warunku krótkoterminowym)

 

WYNIKI KLAUZURY do dnia 14-09-2017

 

 

BUDOWNICTWO OGÓLNE II

rok I, semestr 1, stopień 2 2016/2017

 

Wykłady: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

środa, godz.: 17:00-18:30, sala W2

Zajęcia projektowe:

Prowadzący:
- dr inż. arch. Bogdan Siedlecki
- dr inż. arch. Łukasz Wesołowski

Terminy zajęć:
- 13:15 - 14:45, sala P1, 1/6 roku co 2 tygodnie
- 14:45 - 16:15, sala P1, 1/6 roku co 2 tygodnie
- 16:30 - 18:00, sala P1, 1/6 roku co 2 tygodnie

PROJEKT SEMESTRALNY:

Opracowanie pełnego projektu architektoniczno-budowlanego budynku użyteczności publicznej na zadanej działce. Projekt należy pracowywać zespołowo w grupie 5-cio osobowej symulując pracę małego biura projektowego z podziałem zadań i odpowiedzialności pod okiem wyłonionego koordynatora projektu.

PODZIAŁ NA GRUPY:

Wybór indywidualny członków zespołu. Wewnętrzny konkurs koncepcji – zwycięzca zostaje liderem, dzieli zadania i koordynuje prace projektowe. Grupa określa własną nazwę i logotyp, którymi będzie firmować przedsięwzięcie.

SPECJALIZACJA CZŁONKÓW ZESPOŁU:

Każdy z członków zespołu odpowiada za wybrane zagadnienia i problematykę z nią związaną. Jest odpowiedzialny za wdrożenie do projektu rozwiązań z wybranego zagadnienia, za ich prezentacje zespołowi oraz pełnienie roli eksperta podczas korekt i obrony projektu.

1. warunki ochrony pożarowej i ewakuacji,

2. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, zaplecza pracownicze itp.,

3. osoby niepełnosprawne w budynku, zachowanie czystości, rozwiązania energooszczędne i alternatywne źródła energii

4. technologia przegród (materiałowo, estetycznie i parametrycznie)

5. konstrukcja elementów budynku i zagospodarowanie terenu

PROJEKT BUDOWLANY:

budynek średniowysoki (N, SW)
wielokondygnacyjny sala dla min. 200 osób
zróżnicowane funkcje i podział na strefy (funkcje mogą działać w różnych godzinach niezależnie)
rampa zjazdowa na kondygnację podziemną
min. 2 nowoczesne technologie (jedna elewacyjna, jedna z wykończenia wnętrz)
stropodach użytkowy,

DZIAŁKA:

teren rzeczywisty w dowolnej lokalizacji w Polsce (ukształtowanie i uwarunkowania lokalne, dostęp do drogi itp.)
powierzchnia 4ha o proporcjach granicznych 1:2,
działka graniczy z drogą oraz ze zbiornikiem wodnym (rzeka, jezioro, morze)
nachylenie ternu – średnio 10% w kierunku wody
lokalizacja parkingu zewnętrznego

PROPONOWANE FUNCJE OBIEKTU:

Wydział Architektury – niezależny
Biuro Projektowe wielobranżowe z pracownią modelarską
Studio form przemysłowych (działy rozwoju, produkcji, wdrożeń, szkoleń, prezentacji i sprzedaży),
Siedziba korporacji internetowej (np. Google Polska)
Zadaszony obiekt sportowy (letni stok narciarski, zimowy błotny tor downhillowy) z zapleczem,
Ośrodek szkolenia i sportu żeglarskiego,
Interaktywne Centrum Nauki,

ZAKRES PROJEKTU: (wersja papierowa + elektroniczna – uporządkowana)

(1:500)
- Projekt zagospodarowania terenu

(1:100, 1:50)
Rzut fundamentów
Rzuty istotnych kondygnacji
Rzut dachu
Elewacje – komplet w 2 wariantach materiałowo-kolorystycznych

(1:50)
Przekroje – 5 szt.
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

(1:20)
Projekt wnętrz strefy wejściowej

(1:10, 1:5, 1:2)
Detale montażowe – 10 szt.

Opis techniczny wg. Rozporządzenia; zgodny z Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1554

ZAKRES PROJEKTU:
(wersja papierowa + elektroniczna – uporządkowana)

(1:100, 1:200)
schemat konstrukcji
schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji
schemat ewakuacji (strefy pożarowe)
schemat …………………

WARUNKI ZALICZENIA:

Obecność na zajęciach projektowych

Przystąpienie do przeglądu
(dla studentów, którzy nie wykazywali się aktywnością w trakcie semestru)

Złożenie projektu budowlanego w pełnym zakresie, w teczce formatu 50x70cm z metrykami projektu na rysunkach, opisach i teczce (nazwa zespołu, logotyp, członkowie z opisem specjalizacji)

Obrona własnego projektu

Pozytywna ocena z klauzury zaliczeniowej

zaliczenie = 60% projekt + 40% klauzura


 


 
wszelkie prawa zastrzeżone - Instytut Projektowania Budowlanego 2017