POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO WA PK
STRUKTURA
PRACOWNICY DLA STUDENTÓW STUDIA PODYPLOMOWE NAUKA OFERTA DLA PRZEMYSLU AKTUALNOSCI KONTAKT

 

: : Konsultajce

: : Karta przedmiotu

 

 

BUDOWNICTWO OGÓLNE I

rok II, semestr 4, stopień 1 2017/2018

 

Wykłady: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

poniedziałek, godz.: 14:45-16:15, sala W1 (1/2 roku co 2 tygodnie)

 

LABORATORIA PROJEKTOWE

środy: 11:00 - 12:30 oraz 12:45-14:15, sala P1

Haromogram zajęć

 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA Z PRZEDMIOTU

BUDOWNICTWO OGÓLNE , 2 rok, semestr 4

I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU W SESJI

 

  • Terminowe oddanie i przeglądy projektów:
  • Projekt domu jednorodzinnego – oddanie 25.04.2018
  • Projekt wnętrz – oddanie 20.06.2018
  • Zaliczenie kolokwium w grupach nt. projektu zagospodarowania terenu
  • Nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach
  • Uzyskanie pozytywnej oceny z klauzury nt. budownictwa szkieletowego

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY jednorodzinnego budynku mieszkalnego (opracowanie na podstawie projektu koncepcyjnego wykonanego na projektowaniu w semestrze 3)

Zakres opracowania
- Opis techniczny -
- Projekt zagospodarowania terenu (PZT) na mapie syt.-wys. 1:500
- Rzut fundamentów 1:50
- Rzuty wszystkich kondygnacji 1:50
- Rzut więźby dachowej / konstrukcji stropodachu 1:50
- Rzut połaci dachu / stropodachu 1:50
- Przekroje pionowe – min. podłużny i poprzeczny przez schody 1:50
- Elewacje budynku 1:100
- Detale – minimum detal cokołu i detal okapu dachu 1:10
- Zestawienie okien i drzwi 1:50

 

2) PROJEKT WNĘTRZ

a) Lokal użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej ok. 100 m2 , z elementami wyposażenia stałego jak lady, siedziska, obudowy grzejników itp. Wskazane zróżnicowanie zarówno w zakresie materiałów wykończeniowych, jak i przestrzenne: wysokości wnętrz i poziomów posadzek.

b) Alternatywny temat opracowania stanowić może szczegółowy projekt kuchni i łazienki dla opracowanego wcześniej projektu jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Projekt taki powinien zawierać rozwiązania podłóg i sufitów o zróżnicowanym poziomie zaprojektowane w technologiach suchej zabudowy.

Zakres opracowania
- Rzut poziomy wnętrza ,1:20
- Projekt posadzki ,1:20
- Rzut sufitu i oświetlenia ,1:20
- Przekroje (z pominięciem elementów stanu surowego) z rozwinięciami ścian , 1:20
- Detale - szczegóły styków materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia stałego – w skalach odpowiednich do tematyki rysunków

Kolokwium ustne przeprowadzane jest przez prowadzących grupy projektowe.
Obejmuje wiedzę z zakresu Projektu Zagospodarowania Terenu

KLAUZURA RYSUNKOWA przeprowadzana jest w czasie zajęć 11.04.2018.
Obejmuje tematykę lekkiego budownictwa szkieletowego ze szczególnym uwzględnieniem warstwowej budowy przegród budowlanych, elementów konstrukcji i wykończenia.


 
wszelkie prawa zastrzeżone - Instytut Projektowania Budowlanego 2017