POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK INSTYTUT PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO WA PK
STRUKTURA
PRACOWNICY DLA STUDENTÓW STUDIA PODYPLOMOWE NAUKA OFERTA DLA PRZEMYSLU AKTUALNOSCI KONTAKT

 

 

 

 

STRONA ARCHIWALNA DAWNEGO INSTYTUTU PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO - do 30.09.2020

 

O INSTYTUCIE

Informacje ogólne

Instytut Projektowania Budowlanego jest jednostką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Składa się obecnie z czterech jednostek i zatrudnia 34 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, technicznych i administracyjnych (stan na 31.12.2016 r.). Instytut jest jednostką dydaktyczną i naukową skupiającą mniejsze jednostki składowe specjalizujące się w zakresie zagadnień technicznych w architekturze. Do 2014 roku jednostki Instytutu były zlokalizowane w dwóch budynkach przy ul. Warszawskiej i przy ul. Szlak. W październiku 2015 roku Instytut otrzymał wyremontowane pomieszczenia w budynku przy ul. Podchorążych 1.


Historia

Instytut powstał w 2003 roku z połączenia dwóch jednostek: Zakładu Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych oraz Zakładu Technik Budowlanych wchodzących wówczas w skład Instytutu Architektury i Planowania Wsi. Następnie do Instytutu włączono Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Komputerowej. W 2016 roku z Zakładu Technik Budowlanych wyłączono grupę pracowników tworzących dawniej Zakład Konstrukcji Budowlanych i utworzono z niej nową jednostkę Instytutu: Pracownię Konstrukcji Budowlanych.
Dyrektorzy Instytutu: 2003 - 2005 dr hab.inż.arch. Wacław Celadyn, prof.PK 2005 - 2012 dr hab.inż.arch. Teresa Kusionowicz od 2012 prof.dr hab.inż.arch. Wacław Celadyn,

 

Struktura

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki:

A-41 Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych
Lokalizacja: ul. Podchorążych 1

A-42 Katedra Konstrukcji i Technik Budowlanych
Lokalizacja 1: ul. Podchorążych 1
Lokalizacja 2: ul. Warszawska 24

A-43 Zakład Geometrii Wykreślnej i Technik Komputerowych
Lokalizacja: ul. Warszawska 24 (budynek WITCH)Dydaktyka

Pracownicy Instytutu prowadzą przedmioty na kierunku Architektura, Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury PK , a także przedmioty innych wydziałach Uczelni, na studiach I-go, II-go, III-go stopnia oraz na studiach podyplomowych. Prowadzone są następujące przedmioty:

a/ w języku polskim:

budownictwo ogólne, fizyka budowli, geometria wykreślna, instalacje budowlane, konstrukcje budowlane, konsultacje specjalistyczne, materiałoznawstwo, mechanika budowli, projektowanie dyplomowe, praktyka budowlana, seminarium specjalistyczne, techniki komputerowe w projektowaniu oraz fakultety: parki wodne, wodne obiekty rekreacyjne w krajobrazie.

b/ w języku angielskim:

building construction systems II, building structures, diploma design, specialist consultations, specialist seminar.
Ponadto jednostki Instytutu obsługują przedmioty prowadzone w ramach programu Erasmus: building construction systems, building surveying, building structures.


W jednostce prowadzone są studia podyplomowe:

1/ Architektura i Budownictwo Zrównoważone (prowadzone wspólnie z Polish Green Building Council - PLGBC)
2/ BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie

Proces dydaktyczny jest wzbogacany udziałem zapraszanych profesorów z uczelni zagranicznych w ramach ich pobytów czasowych, serii wykładów oraz zajęć projektowych i seminariów lub jednorazowych wykładów. Gościnne zajęcia projektowe i wykłady prowadzili profesorowie: Mark Anderson (University of Berkeley), Jan Cremers ( Hochschule fuer Technik Stuttgart), Peter Anderson (California College of Arts), Wojciech Leśnikowski (University of Kentucky), Gregory Spaw (University of Tennessee),Koichiro Ishikawa (University of Fukui), Akio Hizume i inni.

W Instytucie działa kilka studenckich kół naukowych: KN Budownictwa Ogólnego, KN „IMAGO”, KN „Detal”, SKN BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Prowadzona jest współpraca w zakresie dydaktyki z kilkoma uczelniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, takimi jak: Eurasian National University w Astanie (Kazachstan), Agrotechnical University Astana, Taraz State University, University of Applied Sciences w Stuttgarcie, World Institute of Engineering and Technology Education-WIETE, Lycee le Corbusier w Strasburgu.

W działalności dydaktycznej wykorzystuje się współpracę z podmiotami gospodarczym, takimi jak: Oknoplus, Fakro, Wienerberger, Xella, Tarnawa, Fatrafol, Arcadia, Baumit, Rockwool i inne.

Działalność naukowo-badawcza i współpraca z przemysłem

Instytut realizuje badania w ramach działalności statutowej, grantów oraz finansowania przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Prowadzonych jest kilka tematów badawczych przez wszystkie jednostki Instytutu. Zakres prowadzonych badań dotyczy zagadnień technicznych w architekturze i budownictwie. Przyjmują one formę: analiz naukowych, projektów urbanistyczno-architektonicznych, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów konstrukcyjnych oraz instalacji technicznych, badań specjalistycznych, ekspertyz i opinii technicznych. Instytut współpracuje w zakresie naukowo-badawczym z wieloma podmiotami gospodarczymi.
Pełny zakres projektów badawczych i oferty dla przemysłu w zakładkach „Nauka” i „Oferta dla przemysłu”.